06

Zabezpečujeme označovanie produktov v súvislosti s prijímaním žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky a preverovaním plnenia osobitných podmienok podľa požiadaviek zákona a prijímaním žiadostí o udelenie environmentálnej značky EÚ a preverovaním plnenia environmentálnych kritérií EÚ.