05

Predkladáme návrhy a zabezpečuje tvorbu osobitných podmienok na vybrané skupiny produktov na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečujeme odbornú participáciu pri procese tvorby a schvaľovania environmentálnych kritérií EÚ na udelenie environmentálnej značky EÚ.