04

Monitorujeme a z dostupných zdrojov spracovávame údaje o certifikácii systémov environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2005 v SR.