03

Vedieme a udržiavame verejne prístupný register organizácií registrovaných v schéme EMAS na národnej úrovni a v pravidelných mesačných intervaloch oznamuje zmeny Európskej komisii.