02

Participujeme na koordinácii postupu registrácie v schéme EMAS spoluprácou s orgánmi presadzovania práva a národným akreditačným orgánom na národnej úrovni a s relevantnými príslušnými orgánmi na európskej úrovni.