01

Zabezpečujeme činnosti procesu registrácie, predĺženia registrácie, dočasného pozastavenia registrácie, zrušenie pozastavenia registrácie a vymazania organizácie z registra organizácií začlenených do schémy pre environmentálne manažérstvo a audit.