Nový sektorový dokument – výroba potravín a nápojov

Medzi jednou z hlavných zmien v druhej revízii nariadenia o EMAS v roku 2009 bola zvýšená podpora pre najlepšie postupy manažérstva environmentu v jednotlivých ekonomických sektoroch. Pre tento účel sa spojila Európska komisia a Spoločné výskumné centrum (JRC) a postupne sa zaviazali vytvárať Sektorové referenčné dokumenty (SRD) o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva.

Koncom augusta bol publikovaný v poradí tretí SRD v sektore výroby potravín a nápojov, ktorý zahŕňa najlepšie postupy environmentálneho manažérstva, ukazovatele environmentálneho správania a referenčné kritéria excelentnosti v tomto sektore.

Plné znenie SRD aj v slovenskom jazyku nájdete tu