EMAS a Ecolabel boli podrobené hodnoteniu

Európska komisia prijala správu obsahujúcu závery rozsiahleho hodnotenia (Fitness Check) schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a environmentálnej značky EU Ecolabel.

Cieľom tohto hodnotenia bolo zanalyzovať relevantnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu dobrovoľných schém environmentálnej politiky – EMAS a EU Ecolabel.

Dôležité zistenia:

  • EMAS a EU Ecolabel sú dôležité schémy, ktoré pomáhajú znižovať negatívne vplyvy spotreby a výroby.
  • Schémy slúžia ako inšpirácia pre iné systémy manažérstva environmentu a environmentálnych značiek ako aj pre akúkoľvek organizáciu, ktorá chce poznať najlepšie postupy na trhu.
  • Na rozdiel od ISO 14 001, schéma EMAS vyžaduje podávanie správ a overovanie, ktoré verejné orgány môžu použiť na identifikáciu najlepších organizácií a šetriť tak zdroje pre potreby monitorovania.
  • 70% organizácií registrovaných v schéme EMAS potvrdzuje, že schéma im pomáha dosiahnuť lepšie výsledky v energetickej účinnosti, využívaní materiálov, spotreby vody a produkcie odpadu.
  • Pre EÚ by sa hodnota schém mohla navýšiť, zvýšením ich zavádzania v praxi.

Viac informácii nájdete na: fitness_check_en