09

Odborne participujeme a podieľame sa na príprave podporných aktivít zameraných na rozvoj a implementáciu zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR.