Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Logo Schaeffler

ZDRUŽENÁ ORGANIZÁCIA

  • Názov organizácie: Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
  • Registračné číslo: DE-158-00016
  • Dátum registrácie: 14. 03. 2013
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2019
  • Environmentálny overovateľ: Dr. Reiner Beer (Intechnica Cert GmbH)
  • sektor C – Priemyselná výroba
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti: Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Neustále zlepšovanie vedie spoločnosť Schaeffler Kysuce k novým zmenám a výzvam, ktoré zabezpečujú jej rast a poskytujú nové príležitosti. Firma sa zaoberá výrobou valivých ložísk a kladiek. Jedným z cieľov výroby je dosiahnutie nulovej chyby. Nástrojom dosiahnutia tohto cieľa je školenie pracovníkov v Akadémii Fit for Quality, o ktorú prejavili veľký záujem i zahraničné pracoviská. Spoločnosť spolupracuje so strednými a vysokými školami predovšetkým strojárskeho zamerania, čím si aktívne buduje svoju zamestnaneckú základňu. Efektívny systém odpadového hospodárstva, zníženie nákladov na zneškodnenie odpadov, úspora prírodných zdrojov a zvýšená ochrana zložiek životného prostredia sú znakom dobre zavedenej schémy EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

EV2015

EV 2017-2018

EV 2018-2019

EV 2019-2020

EV 2021

EV 2022

EV 2023