EMAS a obehové hospodárstvo

Európska komisia uverejnila správu o EMAS a obehovom hospodárstve. Vďaka nej chce zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a zdôrazniť ako organizácie registrované v schéme EMAS môžu prispievať k stratégii obehového hospodárstva. Dokument predstavuje návody pre organizácie registrované v schéme EMAS ako aj pre organizácie, ktoré by radi využívali schému EMAS pri uplatňovaní tejto stratégie.

Hodnotením environmentálneho správania, podávaním environmentálnych správ a neustálym zlepšovaním environmentálneho správania už organizácie registrované v schéme EMAS urobili prvý krok smerom k obehovému hospodárstvu.

Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS