EMAS

 

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie. Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov. Čítaj ďalej...

 

NOVINKY

 

Európska komisia a Fórum kompetentných orgánov sa rozhodli oceniť úspechy registrovaných organizácií v schéme EMAS Čítaj ďalej...

 

 

V mesiacoch marec a apríl 2019 sme zorganizovali v mestách Nitra a Poprad seminár na tému „AKO MOTIVOVAŤ ORGANIZÁCIE K ZAVÁDZANIU ZELENŠÍCH PRÍSTUPOV DO PRAXE? MOŽNOSTI ZNIŽOVANIA REGULAČNEJ ZÁŤAŽE EMAS ORGANIZÁCIÍ" Čítaj ďalej...

 

 

Európska komisia uverejnila správu o EMAS a obehovom hospodárstve. Vďaka nej chce zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a zdôrazniť ako organizácie Čítaj ďalej...

 

 

 

 

Víťazi boli vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra vo Viedni (Rakúsko) v rámci konferencie " Growth in Transition " za prítomnosti Čítaj ďalej...

 

 

 

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným. Čítať ďalej...