MOVECO Innovation Award 2019 – Hľadáme najlepšie riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Projekt MOVECO (Dunajský nadnárodný program) udelí počas jari 2019 inovačnú cenu Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s odpadmi.

Kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Srbska a Rumunska dostanú príležitosť prezentovať svoje produkty a služby širokej verejnosti aj vďaka oceneniu MOVECO Innovation Award 2019. Na Slovensku je kontaktným bodom pre projekt a ocenenie Slovak Business Agency.

Prihlášku do MOVECO Innovation Award si môžete podať ak ste podnikateľský subjekt z vyššie uvedených krajín. Vaše výrobky a služby by mali byť vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky. Podmienkou zaradenia do súťaže je dostupnosť produktov a služieb na trhu (nemôže ísť o výrobky a služby, ktoré ešte neboli uvedené na trh). Účasť je bezplatná.

Inštrukcie pre záujemcov môžete nájsť tu a výzvu na prihlásenie tu.