Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

predstavuje EMAS – schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka ktorej vedia organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia efektívnosti zdrojov a popri tom znížiť svoje negatívne vplyvy na životné prostredie.

Informačný list prezentuje prínosy organizácií k obehovému hospodárstvu, konkrétne príklady prístupov a opatrení na spoluprácu zainteresovaných strán v obehovom hospodárstve. Súčasťou sú aj „osvedčené postupy“ ako implementovať princípy obehového hospodárstva do systému manažérstva environmentu prepojené s príkladmi z praxe a smerovanie k podpore obehového hospodárstva prostredníctvom schémy EMAS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Súbor: PDF icon EMAS_obehove hospodarstvo_27092018.pdf