Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.

Logo Wiegel, Žiarové zinkovanie

ZDRUŽENÁ ORGANIZÁCIA

  • Názov organizácie: Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s. r. o.
  • Registračné číslo: DE-158-00127
  • Dátum registrácie: 17. 04. 2018
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 08.12.2026
  • Environmentálny overovateľ: Dipl.-Phys. Reinhard Mirz (Intechnica Cert GmbH)
  • sektor C – Priemyselná výroba,
    sektor F – Stavebníctvo,
    sektor N – Administratívne a podporné služby

Skupina firiem Wiegel s. r. o. patrí k popredným európskym spoločnostiam v oblasti ochrany kovov proti korózií, ktoré podliehajú firemnou filozofiou ochrany životného prostredia. Sídlia na územiach Nemecka, Rakúska, Čiech a Slovenska (Sereď, Kúty), kde prevádzkujú viacero žiarových zinkovni, práškových lakovni a okrem toho sú výrobcom priehradových stožiarov a výrobcom telekomunikačných zariadení. Žiarovým zinkovaním zabezpečujú ochranu pred koróziou najrozšírenejšiemu konštrukčnému materiálu oceli, čím výrazne znižujú spotrebu surovín železnej rudy a potrebnej energie. Spoločnosť vytvorila vlastnými silami technológiu zariadení spĺňajúcu nemeckú smernicu k zákonu o ochrane ovzdušia, vrátane emisií Technical Instructions in Air Quality Control – TA Luft. Ako jedna z prvých zinkovni zaviedla opláštenú linku predúpravy na zamedzenie difúznym emisiám. Pozitívne tým zmenila obraz priemyslu systematickým zlepšovaním v oblasti ochrany životného prostredia, čím docielila ekologické a ekonomické úspechy.

V roku 1991 získali cenu životného prostredia mesta Norimberg. V roku 1994 získali Bavorskú medailu za inovatívny a smerodajný koncept ochrany životného prostredia. Spoločnosť disponuje vo všetkých štátoch certifikátmi pracovnej bezpečnosti a ochrany pri práci OHRIS, pečaťou kvality „Sicher mit System“, manažmentom kvality DIN EN ISO 9001, manažmentom životného prostredia DIN EN ISO 14 001 a EMAS. V apríli tohto roku sa k registrovaným závodom v schéme EMAS pridal aj závod v Seredi – Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o., ktorý týmto potvrdil koncept skupiny Wiegel v oblasti životného prostredia. Zaviazali sa pomocou svojej inovatívnej technológie zefektívniť vplyvy, ktoré majú za cieľ znížiť spotrebu zinku, spotrebu odmasťovadla, spotrebu čerstvej kyseliny a redukovať produkciu tvrdého zinku.

Environmentálne vyhlásenie Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s. r. o.

EV 2018 - 2021 (2017) 

aktualizované EV 2018 - 2019 

aktualizované EV 2019 - 2020

aktualizované EV 2020-2021

EV 2023 - 2026