AVA -stav s. r. o.

 • Názov organizácie: AVA – stav s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000019
 • Dátum registrácie: 25.09.2019
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2022
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
  NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.99, 43.11, 43.12

 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Po niekoľkoročnej existencií na slovenskom stavebnom trhu spoločnosť AVA – stav, s. r. o. zaujala myšlienka podporovať životné prostredie na vyššej úrovni zavedením systému environmentálneho manažérstva a auditu. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť svoju stavebnú činnosť tak, aby jej dopady na životné prostredie boli minimalizované, aby stavby, ktoré realizujú zahŕňali v maximálnej miere najlepšie environmentálne postupy. Pri všetkých oblastiach svojej stavebnej činnosti – výstavba obytných a neobytných budov, výstavba ciest a diaľnic, výstavba ostatných inžinierskych stavieb, ostatné špecializované stavebné práce, uplatňujú zásady udržateľného rozvoja, ktoré sú zakotvené v obchodnej stratégii a v jej každodenných rozhodnutiach a aktivitách.

Rozhodnutie najvyššieho manažmentu sa rozhodlo zmeniť prístup k produkovanému stavebnému odpadu s cieľom šetrenia prírodných zdrojov a životného prostredia záujmového regiónu. Využívaním takéhoto odpadu deklarujú svoj príspevok k nakladaniu s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podporujúc recykláciu v sektore stavebníctva nielen na vlastných stavbách, ale aj prostredníctvo odberateľov.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti AVA - stav s. r. o.

EV 2019-2022

aktualizované EV 2020

aktualizované EV 2021