ŽOS EKO_register

Detail registrácie

  • Názov organizácie: ŽOS-EKO, s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000010
  • Dátum registrácie: 10. 07. 2015
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2018
  • Počet zamestnancov: 49
  • Adresa organizácie: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
  • Kontaktná osoba: Ing. Jana Antošová, +421 43 4205 530, zos-eko@zos-eko.sk
  • Web stránka: www.zos-eko.sk
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.