Wiegel Sereď_register

Detail registrácie

 • Názov organizácie: Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s. r. o.
 • Registračné číslo: DE-158-00127
 • Dátum registrácie: 17. 04. 2018
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2018
 • Počet zamestnancov: 31
 • Adresa organizácie: Priemyselná 4430/2, 926 01 Sereď
 • Kontaktná osoba: Peter Vidovič, +420 317 883 240, p.vidovic@wsz.wiegel.de
 • Web stránka: http://sk.wiegel.de
 • Environmentálny overovateľ: Dipl.-Phys. Reinhard Mirz (Intechnica Cert GmbH)
  Adresa: Ostendstrasse 181, 90482 Norimberg, Bavorsko, Nemecko
  Registračné číslo: DE-V-0260
  Kontakt: Reinhard.Mirz@intechnica.de