Webinár Circular Slovakia – Technológie pre zelenú transformáciu

Webinár: TECHNOLÓGIE PRE ZELENÚ TRANSFORMÁCIU

Témou webinára bude :
✔️ Aký je stav technologickej infraštruktúry Slovenska pri uzatváraní materiálových tokov?
✔️ Do akého zhodnocovania budeme musieť investigať na základe legislatívy?
✔️ Aké sú konkrétne príklady zaujímavých technológií na SR? Aké sú ich limity?
✔️ Kompostovanie, chemická recyklácia, Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu, a výroba tuhého alternatívneho paliva.

Hostia :
Silvia Tajblíková z BASF, Martina Gaislová z JRK Slovensko, Peter Pajerchin z Brantner Green Solutions Slovakia, Petra Csefalvayová z Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky a Juraj Číž z ecorec

Webinár sa uskutoční – 28. marca 2023 od 9:30-10:45

Prihlásiť na webinár sa môžete prostredníctvom vyplnenia registračného formulára

Podujatie bude verejne prístupné, môžete ho sledovať a pozvať ďalších aj cez LinkedIn