Volkswagen Slovakia a.s.

  • Názov organizácie: Volkswagen Slovakia, a. s.
  • Registračné číslo: SK-000011
  • Dátum registrácie: 26. 05. 2017
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2019
  • Environmentálny overovateľ: Thomas Bunge (TUV NORD CERT UMWELTGUTACHTER GmbH)
  • sektor C – Priemyselná výroba

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., vznikla v roku 1991 a dnes patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku, pričom jej závod v Bratislave sa stal prvou registrovanou organizáciou v sektore automobilového priemyslu v schéme EMAS. Volkswagen je si vedomý vlastnej zodpovednosti voči životnému prostrediu, vychádza z environmentálnej a energetickej politiky koncernu, pričom si udržiava a rozvíja certifikované systémy environmentálneho a energetického manažérstva. Udržiavanie vplyvov výrobných procesov na životné prostredie na najvyššej možnej úrovni je kľúčovým úsilím spoločnosti. Zároveň sú do tohto procesu zapojení všetci zamestnanci. Prvoradým cieľom je čo najefektívnejšie využívať zdroje a znižovať produkciu emisií a odpadov, dbať o úsporu elektrickej energie a vody. Systém odpadového hospodárstva má za cieľ zhodnocovať produkované odpady s cieľom znižovania ich množstva.