STRABAG_register

Detail registrácie

  • Názov organizácie: STRABAG s r.o.
  • Registračné číslo: SK-000014
  • Dátum registrácie: 16.10.2018
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2019
  • Počet zamestnancov: 670
  • Adresa organizácie: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
  • Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Zajac, +421 902 902 683, radoslav.zajac@tpaqi.com
  • Web stránka: www.strabag.sk
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.