SEWA a. s.

Logo Sewa

 • Názov organizácie: SEWA, a. s.
 • Registračné číslo: SK-000006
 • Dátum registrácie: 01. 11. 2008
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 30.05.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, NACE 74.90
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  74.90 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

SEWA, a. s. je najväčšou kolektívnou organizáciou na Slovenskom trhu ponúkajúcou riešenia pri spätnom odbere elektra, použitých batérií a akumulátorov a odpadov z obalov. Podporuje nákladovo efektívne a inovatívne stratégie recyklovania s cieľom rešpektovania koncepcie individuálnej zodpovednosti výrobcov. Je členom Európskej platformy pre recykláciu (ERP), implementovala predpisy EÚ v oblasti recyklácie elektrických a elektronických zariadení. SEWA, a. s. je spoločnosť, ktorá najdlhšie prejavuje dôveru v schému EMAS v roku 2018 oslávila 10. výročie od vstupu do schémy.