SCHAEFFLER SKALICA_register

Detail registrácie

 • Názov organizácie: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: DE-158-00016
 • Dátum registrácie: 14. 03. 2013
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2019
 • Počet zamestnancov: 4775
 • Adresa organizácie: Dr. G. Schaefflera 1, spol. s r.o.
 • Kontaktná osoba: Ing. gabriela Janeková, 034/6961 589, janekgbr@schaeffler.com
 • Web stránka: www. schaeffler.sk
 • Environmentálny overovateľ: Dipl.-Phys. Reinhard Mirz (Intechnica Cert GmbH)
  Adresa: Ostendstrasse 181, 90482 Norimberg, Bavorsko, Nemecko
  Registračné číslo: DE-V-0260
  Kontakt: Reinhard.Mirz@intechnica.de