Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

Logo Schaeffler

ZDRUŽENÁ ORGANIZÁCIA

  • Názov organizácie: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  • Registračné číslo: DE-158-00016
  • Dátum registrácie: 14. 03. 2013
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2023
  • Environmentálny overovateľ: Dipl.-Phys. Reinhard Mirz (Intechnica Cert GmbH)
  • sektor C – Priemyselná výroba
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti: Dr. G. Schaefflera 1, 303 01 Skalica

Hlavnou činnosťou spoločnosti Schaeffler Skalica je výroba valivých a lineárnych ložísk rovnako ako automobilových komponentov. Pravidelným hodnotením environmentálnych vplyvov sa spoločnosť zodpovedne stavia k ochrane životného prostredia. Využívanie odpadového tepla vedie k šetreniu primárnou energiou, drvička triesok a briketovací lis na hrubý kal výrazne znížili obsah oleja v odpade. K šetreniu vody na výrobné účely prispeje plánované vybudovanie vlastnej studne. Spolupráca s dodávateľmi, ktorí majú zavedený systém environmentálneho manažérstva je znakom proaktívneho prístupu spoločnosti.