SCHAEFFLER KYSUCE_register

Detail registrácie

 • Názov organizácie: Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
 • Registračné číslo: DE-158-00016
 • Dátum registrácie: 14. 03. 2013
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2019
 • Počet zamestnancov: 4922
 • Adresa organizácie: Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysuceké Nové Mesto
 • Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Ďaďová, 041/4205862, dadovlbi@schaeffler.com
 • Web stránka: www.schaeffler.sk
 • Environmentálny overovateľ: Dr. Reiner Beer (Intechnica Cert GmbH)
  Adresa: Ostendstrasse 181, 90482 Norimberg, Bavorsko, Nemecko
  Registračné číslo: DE-V-0007
  Kontakt: dr.beer@intechnica.de