Sayrus s. r. o.

 • Názov organizácie: Sayrus s. r. o. 
 • Registračné číslo: SK-000039
 • Dátum registrácie: 11.02.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 27.11. 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti Sayrus s. r. o., Slovnaftská 106/12354, 821 07  Bratislava, NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13
  Sayrus s. r. o., Bratislava, Slovnaftská 106/12354, 821 07 Bratislava, NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13

  Sayrus s. r. o., Zvolen, Ľ. Medveckého 2, 960 01 Zvolen, NACE  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Sayrus s. r. o. 

EV2020-2023