Sayrus s. r. o.

 • Názov organizácie: Sayrus s. r. o. 
 • Registračné číslo: SK-000039
 • Dátum registrácie: 11.02.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 27.11. 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti Sayrus s. r. o., Slovnaftská 106/12354, 821 07  Bratislava, NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13
  Sayrus s. r. o., Zvolen, Ľ. Medveckého 2, 960 01 Zvolen, NACE  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  42.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

SAYRUS s. r. o. je moderná spoločnosť  ktorá pôsobí už viac ako 7 rokov na slovenskom ale aj zahraničnom trhu svojou investičnou a developerskou činnosťou. Hlavnou doménou je komplexné zastrešenie výstavby obytných, kancelárskych, priemyselných a obchodných budov a priestorov. Cieľom spoločnosti je napĺňať očakávania zákazníkov, a to prostredníctvom poskytovania služieb najvyššej kvality.

Environmentálne ciele spoločnosti zastupujú ekologické projekty so zameraním na vzdelávanie mládeže,  optimalizovanie interných plánov pracovných ciest s cieľom znížiť emisie, využívanie MHD, zaviesť separáciu odpadu na pracovisku, rozšíriť povedomie zamestnancov o Schéme EMAS, hospodárne nakladať s jednotlivými druhmi stavebných materiálov a ich monitorovanie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Sayrus s. r. o. 

EV2020-2023