PROSPECT_register

Detail registrácie

  • Názov organizácie: PROSPECT, spol. s r.o.
  • Registračné číslo: SK-000013
  • Dátum registrácie: 26.04.2018
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2019
  • Počet zamestnancov: 33
  • Adresa organizácie: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
  • Kontaktná osoba: Ing. Mária Šureková, 035/64 23 645, surekova@prospectnz.sk
  • Web stránka: www.prospectnz.sk
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.