Podanie žiadosti o zápis do registra

Žiadost o zápis do registra podáva organizácia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom žiada o registráciu.

Žiadosť obsahuje:

  1. validované environmnetálne vyhlásenie (elektronická alebo tlačená podoba);
  2. vyhlásenie podpísané environmentálnym overovateľom, ktorý validoval environmentálne vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že overovanie a validáciu vykonal v súlade s nariadením EPaR č. 1221/2009 ;
  3. vyplnený formulár informačné požiadavky na registráciu
  4. potvrdenie o úhrade príslušných poplatkov

 

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 1

Ing. Alena Adamkovičová
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
telefón: 02 / 60201655
mobil: 0917 232 344

Ing. Karina Hederová 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva
telefón: 02 / 321 31619