Podanie žiadosti o zápis do registra

Žiadost o zápis do registra podáva organizácia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom žiada o registráciu.

Žiadosť obsahuje:

  1. validované Environmentálne vyhlásenie (elektronická alebo tlačená podoba);
  2. vyhlásenie podpísané environmentálnym overovateľom, ktorý validoval environmentálne vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že overovanie a validáciu vykonal v súlade s nariadením EPaR č. 1221/2009;
  3. vyplnený formulár Informačné požiadavky na registráciu
    návod na vyplnenie formulára IPNR – návod IPNR
  4. potvrdenie o úhrade príslušných poplatkov

 

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Rožňavská 24, Bratislava 821 04

Mgr. Dávid Seidl

Sekcia environmentalistiky, Odbor environmentálneho manažérstva

Telefón: +421 907 850 099

E-mail: david.seidl@sazp.sk

 

Mgr. Simona Sabolová

Sekcia environmentalistiky, Odbor environmentálneho manažérstva

Telefón: +421 907 858 615

E-mail: simona.sabolova@sazp.sk