MARSUPIUM s.r.o.

 • Názov organizácie: MARSUPIUM s.r.o.
 • Logo MARSUPIM s.r.o.Registračné číslo: SK-000151
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 21.03.2027
 • Dátum registrácie: 22.05.2024
 • Environmentálny overovateľ: Elbacert a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – MARSUPIUM s.r.o., Krásno nad Kysucou 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou
  NACE kódy  41.20, 43.12, 43.13, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce

Spoločnosť MARSUPIUM s.r.o., sa zaradzuje medzi rozvíjajúcu sa stavebnú spoločnosť, ktorá sa zameriava na uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Spoločnosť poskytuje realizáciu stavieb občianskej vybavenosti, inžinierskych a priemyselných stavieb. Samozrejmosťou je maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých realizovaných projektoch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MARSUPIUM s.r.o.

EV 2024-2027