MARCUS INDUSTRY a. s.

 • Názov organizácie: MARCUS INDUSTRY a. s.Logo Marcus Industry
 • Registračné číslo: SK-000042
 • Dátum registrácie: 21.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 19.11. 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti MARCUS INDUSTRY a. s., Dunajská 10, 040 01 Košice NACE 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť MARCUS INDUSTRY a. s. pôsobí na trhu už od roku 2002. Počas pôsobenia v stavebnej činnosti a odvetví energetiky si tak vybudovali odborný a profesionálny tím špecialistov. 

Už pri príprave projektovej a inžinierskej dokumentácie kladú dôraz na profesionálnosť a precíznosť a v procese realizácie predovšetkým na kvalitné technické prevedenie stavieb.

Pri určovaní environmentálnych aspektov svojich činností a služieb berie spoločnosť do úvahy hľadisko životného cyklu a ich fázy, ktoré môžu svojimi rozhodnutiami ovplyvniť. Ide napríklad o fázu obstarávania, prepravy a spracovania po skončení životnosti. Pri tomto posudzovaní berú do úvahy minulé aj budúce aspekty, ktoré môžu vplyvom plánovaných činnosti, alebo produktov vzniknúť. V havarijnom stave posudzuje spoločnosť environmentálne aspekty, ktoré môžu nastať pri mimoriadnych situáciách  či nehodách.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MARCUS INDUSTRY a. s.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021