MARCUS INDUSTRY a. s.

  • Názov organizácie: MARCUS INDUSTRY a. s.
  • Registračné číslo: SK-000042
  • Dátum registrácie: 21.01.2021
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 19.11. 2023
  • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti MARCUS INDUSTRY a. s., Dunajská 10, 040 01 Košice NACE 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MARCUS INDUSTRY a. s.

EV2020-2023