Kto sa môže zapojiť do schémy EMAS

Účasť v schéme EMAS je otvorená pre všetky typy organizácií zo súkromného a verejného sektora,ktoré chcú prostredníctvom sledovania a hodnotenia svojho environmentálneho správania neustále zlepšovať svoju environmentálnu výkonnosť.

O začlenenie do schémy EMAS sa môže uchádzať každá organizácia, ktorá splní nasledovné požiadavky:

  1. vykoná úvodné environmentálne preskúmanie svojich činností, výrobkov a služieb;
  2. Zavedie a udržiava systém environmentálneho manažérstva (EMS);
  3. vykoná interný environmentálny audit;
  4. vypracuje environmentálne vyhlásenie (EV);
  5. dá si overiť svoj proces environmentálneho preskúmania, systém environmentálneho manažérstva, postup auditov a environmentálne vyhlásenie environmentálnym overovateľom;
  6. predloží príslušnému orgánu žiadosť o zápis do registra.