IRES M+R s.r.o.

 • Logo Ires M+R s.r.o.Názov organizácie: IRES M+R s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000070
 • Dátum registrácie: 03.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2024
 • Environmentálny overovateľ:  TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –Kavečianska cesta 1112/41,  040 01 Košice
  NACE 41.10, 41.20, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10  Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

Spoločnosť IRES M+R s.r.o. bola založená v roku 1997. Počas rokov prešla rôznymi transformačnými procesmi a od roku 2017 sa etablovala so svojou hlavnou náplňou a to je stavebná a obchodná činnosť.

Dokáže reagovať aj na tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Zakladá si na kvalitnej práci so spoľahlivými partnermi. Spoločnosť si plne uvedomuje vplyv svojich činností a služieb na životné prostredie. Vrcholové vedenie spoločnosti sa preto rozhodlo za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti vybudovať, udržiavať a sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IRES M+R s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2021