INTERBAU, s.r.o.

 • Názov organizácie: INTERBAU, s.r.o.Logo INTERBAU s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000093
 • Dátum registrácie: 17.05.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: Apríl 2025
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74
  Nace 41.20, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39,43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia

  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Stavebná spoločnosť INTERBAU s. r. o. vznikla v roku 2009. Podnikateľský zámerom spoločnosti bola na začiatku vzniku realizácia zemných prác, nákladná doprava a stavebné práce v exteriéroch a interiéroch. Neskôr si spoločnosť rozšírila portfólio o opravy, odborné prehliadky, odborné skúšky na vyhradených technických plynových zariadení a pod.

Spoločnosť dbá pri realizácii každej stavby na to, aby ich vplyv na životné prostredie bol minimalizovaný. Svoju činnosť realizujú, tak aby organizáciou stavebných prác predchádzali zbytočnému narušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti INTERBAU, s.r.o.

EV 2022-2025

aktualizované EV 2023