HITECO TEAM a.s.

 • Názov organizácie: HITECO TEAM a.sLogo Hiteco team
 • Registračné číslo: SK-000060
 • Dátum registrácie: 22.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: HITECO TEAM a.s.,
  Továrenská 10, 811 09 Bratislava
  NACE 41.20 42.99 43.11 43.12 43.21 43.29 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov

  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť HITECO TEAM a.s. ma sídlo v Bratislave a medzi jej hlavné činnosti patrí:

 • realizačná činnosť (hrubá stavba, rekonštrukcia),
 • projektovanie a programovanie,
 • svetelná technika,
 • audio systémy,
 • dodávanie elektroinštalačných komponentov,
 • predaj moderného osvetlenia.

Na jednotlivých stavbách dbajú  na triedené zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov a na ich následné riadené zhodnotenie resp. zneškodnenie. Navrhujú a stavajú stavby s inteligentným využitím primárnych zdrojov (elektrina, voda, plyn) kde dosahujú úsporu až 40%.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HITECO TEAM a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021