EUROVIA_register

Detail registrácie

  • Názov organizácie: EUROVIA SK, a. s.
  • Registračné číslo: SK-000012
  • Dátum registrácie: 11. 12. 2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2020
  • Počet zamestnancov: 545
  • Adresa organizácie: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  • Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kytýr, 0908 774 078, vladimir.kytyr@eurovia.sk
  • Web stránka: www.eurovia.sk
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.