EURO-ŠTUKONZ a.s.

 • Logo Euro-ŠtukonzNázov organizácie: EURO-ŠTUKONZ a.s.
 • Registračné číslo: SK-000064
 • Dátum registrácie: 15.10.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: registrácia pozastavená do 08.07.2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: 
  EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava
  NACE  41.20, 42.21, 43.12, 43.21, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  43.12  Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti EURO-ŠTUKONZ a.s.

EV 2021-2024