EMAS AWARDS 2019

VÍŤAZI

Európska komisia odmenila organizácie registrované v schéme EMAS, ktoré implementovali environmentálne manažérstvo a audit ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalo udržateľnému prechodu, prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie za pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.

Spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti dopravného staviteľstva, je už takmer rok jeho súčasťou. Ako prvá firma zo Slovenska bola nominovaná na prestížnu cenu EMAS Awards 2019 v kategórií súkromné veľké organizácie. Európska komisia spoločnosť odmenila čestnou zmienkou vo svojej kategórií za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente a za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Víťazmi cien EMAS 2019 sú:

Čestné uznania

Blahoželáme všetkým víťazom cien EMAS 2019!

NOMINÁCIE

EMAS AWARDS CEREMONY 2019. Ocenenie priekopníkov za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Od roku 2005 Európska komisia organizuje každé dva roky slávnostné odovzdávanie cien EMAS. Cieľom tohto ocenenia je odmeniť organizácie registrované v schéme EMAS za vynikajúci výkon a zabezpečiť aby organizácie, aj tie, ktoré ešte nie sú zaregistrované boli oboznámené so všetkými príležitosťami, ktoré im registrácia môže priniesť.

Slávnostné odovzdávanie cien EMAS v roku 2019 sa uskutoční v pondelok 25. novembra 2019 v Guggenheimovom múzeu v Bilbau (Španielsko). Témou tohtoročnej ceny je:

             „EMAS ako hnací motor zmeny“.

Cieľom je odmeniť organizácie, ktoré urobili krok k trvalo udržateľnému prechodu. Podujatie poskytne jedinečnú príležitosť na propagáciu EMAS a víťazov cien na európskej úrovni. Organizácie zaregistrované v EMAS majú príležitosť zdieľať a propagovať svoje najlepšie postupy environmentálneho riadenia a správania sa.

Možnosť prihlásenia za národnú nomináciu Slovenskej republiky do Európskej komisie využila spoločnosť STRABAG s. r. o.. Na základe procesu prihlásenia sa zaradili do kategórie súkromné veľké organizácie, kde im konkuruje ďalších 5 organizácií v tejto kategórií.  Celkový počet nominácií v roku 2019 je 27 organizácií.

  1. MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Rakúsko
  2. UPM-Kymmene Corporation , Fínsko
  3. HanseWasser Bremen GmbH, Nemecko
  4. OSI Food Solutions Hungary Kft., Maďarsko
  5. STRABAG s.r.o., Slovensko
  6. Laboratorios Servier S.L., Španielsko

 

Prajeme veľa šťastia STRABAG !

 

Nominované organizácie v jednotlivých kategóriách nájdete v linku.

#EMASAwards

#EMAS_Awards_2019