Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie.

Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý nástroj na to, ako sa vyhnúť omylom, nadobudnúť predstavu o príležitostiach, ktoré EMAS ponúka, a čo všetko pre to treba urobiť. 

Práve za týmto účelom spúšťame Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“, ktorá napovie čo obnáša zaviesť schému EMAS a predstaví jej členov, ich úspechy a aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia. Nie je to len o environmentálnom správaní, ale taktiež o preukázaní zodpovednej a spoločensky vyspelej firme, o zlepšení svojho postavenia v konkurencii a značnou výhodou v oblasti legislatívy, pred ktorou sú držitelia Osvedčenia EMAS o  krok vpred. 

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a buďte informovaní

 

Logo of Facebook

 

@emas.sazp

 

 

 

Logo of FacebookLogo of Instagramtwitter | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypes

Linkedin Icon Logo Vector

Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie. 

Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý nástroj na to, ako sa vyhnúť omylom, nadobudnúť predstavu o príležitostiach, ktoré EMAS ponúka, a čo všetko pre to treba urobiť. 

Práve za týmto účelom spúšťame Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“, ktorá napovie čo obnáša zaviesť schému EMAS a predstaví jej členov, ich úspechy a aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia. Nie je to len o environmentálnom správaní, ale taktiež o preukázaní zodpovednej a spoločensky vyspelej firme, o zlepšení svojho postavenia v konkurencii a značnou výhodou v oblasti legislatívy, pred ktorou sú držitelia Osvedčenia EMAS o  krok vpred. 

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a buďte informovaní

 pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png

Adifex a. s.

  • Názov organizácie: Adifex a. s.
  • Registračné číslo: SK-000021
  • Dátum registrácie: 08.04.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2023
  • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
  • sektor F – Stavebníctvo
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Adifex a. s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, korešpodenčná adresa – sídlo organizácie: Adifex a.s, Mostová 2, 811 32 Bratislava, NACE 27.33, 38.11, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12