Užitočné info

SŤAHUJEME SA

SŤAHUJEME SA Od pondelka 28. júna 2021 nás nájdete na novej adrese Martinská 49, Bratislava 821 05. Sťahovanie je plánované od 23. do 25. júna, za obmedzenie prevádzky v tomto období sa vám vopred ospravedlňujeme.  

Webinár, ktorý si nechcete nechať újsť!

Chceli by ste podnikať ekologickejšie a hospodárnejšie? Pravdaže áno, Cyrkl Slovensko si pre vás pripravili celkom prvý slovenský webinár, v ktorom Vám odpadová expertka zodpovie na to, čo je cirkulárna ekonomika a ako ju využiť vo Váš prospech a zároveň predstaví príklady dobrej praxe. Na webinár sa môžete tešiť už 5.5.2021 o 9:00 hod.. Prihlásiť […]

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Nemáte dostatok informácií o tom, ako so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie začať, ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti a či vám v tom môže niekto pomôcť ?  Pomôcť vám v tom môže Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie […]

Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie. Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý […]

Spustenie pilotnej fázy  „Green Consumption Pledge” – dobrovoľná iniciatíva pre priemysel

Európska komisia dňa 25. januára zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy, ktorej cieľom je urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej spotreby. Do pilotnej fázy sa môžu zapojiť podniky z biznis sféry, ktoré verejne príjmu overiteľné záväzky: na zníženie svojej celkovej uhlíkovej stopy,  na výrobu a predaj udržateľnejších výrobkov,  na zvýšenie […]

Nové prípadové štúdie

Ak vám záleží na životnom prostredí, v ktorom žijeme a chcete to deklarovať, ako vašim zákazníkom tak aj širokej verejnosti, neváhajte a inšpirujete sa štúdiami, ktoré najnovšie  zverejnila Európska komisia. Nájdete v nich odpovede: ako správne napísať EMAS certifikované environmentálne vyhlásenie –  Vytváranie a šírenie environmentálneho vyhlásenia ako môžete v prípade, že ste verejný orgán, prispieť k propagácii EMAS – Zapojenie […]

Zapojme sa do verejnej konzultácie EK o environmentálnych tvrdeniach

V súčasnosti sa spotrebitelia, podniky a ďalší účastníci len ťažko orientujú v spleti environmentálnych značiek a iniciatív týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobkov a environmentálneho správania podnikov. Je dôležité, aby boli tvrdenia o environmentálnom správaní podnikov a environmentálnych vlastnostiach výrobkov spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné v celej EÚ. Vďaka spoľahlivým environmentálnym informáciám budú môcť účastníci trhu, teda […]

Webinár č. 1: Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie

O 30 rokov má byť Európa klimaticky neutrálna. Aby sme dosiahli nízkouhlíkovú budúcnosť, musíme pretransformovať našu ekonomiku a postaviť ju na princípoch obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať […]

#ecoflagship #EMAS kampaň

Ste EMAS? Je tu pre vás príležitosť sa prezentovať. Máte záujem preskúmať nové spôsoby prezentácie a ukázať širšej verejnosti, čo robíte preto, aby vaša organizácia bola efektívnejšia pri využívaní zdrojov a priaznivejšia pre klímu? Tak využite možnosť a zapojte sa do #ecoflagship #EMAS kampane, ktorá sa koná v súvislosti s 25. výročím EMAS.  O čo ide? Environmentálne […]

Prípadová štúdia „EMAS ako hnací motor zmeny“

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom. Prípadová štúdia predstavuje príklady osvedčených postupov […]