Užitočné info

Ekoinovačné Slovensko 2019 — „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou Ekoinovačné Slovensko 2019 „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“ 5.- 6. november 2019 Bratislava (miesto konania bude upresnené) Bližšie info tu

EMAS AWARDS Nominácie – STRABAG, s.r.o

EMAS AWARDS CEREMONY 2019. Ocenenie priekopníkov za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania. Od roku 2005 Európska komisia organizuje každé dva roky slávnostné odovzdávanie cien EMAS. Cieľom tohto ocenenia je odmeniť organizácie registrované v schéme EMAS za vynikajúci výkon a zabezpečiť aby organizácie, aj tie, ktoré ešte nie sú zaregistrované boli […]

Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe

Prečítajte si zaujímavý článok: Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe

MOVECO Innovation Award 2019 – Hľadáme najlepšie riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Projekt MOVECO (Dunajský nadnárodný program) udelí počas jari 2019 inovačnú cenu Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s […]

European Business Awards for the Environment

Víťazmi európskych podnikateľských ocenení pre životné prostredie sa stali: A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (Španielsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky) Arçelik A.Ş. (Turecko) – Manažérske ocenenie (Stredné až veľké podniky) ecop Technologies GmbH (Rakúsko) – ocenenie za podnikové procesy Efficient Energy GmbH (Nemecko) – ocenenie za produkty a služby EOSTA B.V. (Holandsko) – […]

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným. Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“ predstavuje EMAS – schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka ktorej vedia […]

Malý podnik a EMAS?

Inšpirujte sa španielskou organizáciou La Page Original, jednou z najmenších organizácií registrovaných v schéme EMAS, ocenenou cenou EMAS Awards 2015. La Page Original implementovala niekoľko rôznych opatrení na zníženie spotreby energie, vody, papiera a zníženie produkcie odpadu. Dosiahnuté zníženia nie sú veľké v porovnaní so strednými a veľkými organizáciami, ale naučili sa ako zlepšovať svoju […]

EMAS a obehové hospodárstvo

Európska komisia uverejnila správu o EMAS a obehovom hospodárstve. Vďaka nej chce zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a zdôrazniť ako organizácie registrované v schéme EMAS môžu prispievať k stratégii obehového hospodárstva. Dokument predstavuje návody pre organizácie registrované v schéme EMAS ako aj pre organizácie, ktoré by radi využívali schému EMAS pri uplatňovaní tejto stratégie. Hodnotením environmentálneho […]

Revidovanie príloh nariadenia EMAS

Nová norma ISO 14001:2015 bola oficiálne publikovaná 15. septembra 2015. Nakoľko Príloha II naradenia EMAS zahŕňa požiadavky na zavedenie systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015, Európska komisia zmeny musela integrovať aj od nariadenia EMAS. Proces sa v týchto dňoch skončil a revidované Prílohy I-III sú dostupné v Úradnom vestníku európskej únie. Organizácie registrované v […]

Nový sektorový dokument – výroba potravín a nápojov

Medzi jednou z hlavných zmien v druhej revízii nariadenia o EMAS v roku 2009 bola zvýšená podpora pre najlepšie postupy manažérstva environmentu v jednotlivých ekonomických sektoroch. Pre tento účel sa spojila Európska komisia a Spoločné výskumné centrum (JRC) a postupne sa zaviazali vytvárať Sektorové referenčné dokumenty (SRD) o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva. Koncom augusta bol […]