STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

  • Názov organizácie: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000036
  • Dátum registrácie: 26.11.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
  • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, NACE 41.20, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.11, 43.91, 43.99, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.11, 43.12, 71.12

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

EV2020-2023