Semináre a webináre

WEBINÁR: Pozvánka na online informačný webinár na tému
Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje informačný webinár za účelom prezentácie aktuálnych informácií o súčasných, ale aj budúcich výzvach k prechodu na obehové hospodárstvo v stavebnom sektore v podmienkach Slovenska. Podujatie sa koná 5. mája v on-line priestore.

Construction team working on site Free Vector

04/20/2022


SEMINÁR: Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?
Možnosti znižovania regulačnej záťaže EMAS organizácií

Jedným z konkrétnych nástrojov, ktorý umožňuje zefektívniť environmentálne správanie organizácií a zároveň zvýšiť ich konkurencieschopnosť a kredibilitu, je systémový nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržateľného rozvoja EMAS (EU Eco-Managament and Audit Scheme – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit).

Meeting, Conference, General Assembly, Group