INVEX, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: INVEX, spol.  s r.o.Logo Invex
 • Registračné číslo: SK-000059
 • Dátum registrácie: 21.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: INVEX, spo. s r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava 
  NACE  
  41.20, 42.11,43.21, 43.22, 43.29, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
             41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
             42.11 Výstavba ciest a diaľnic
             43.21 Elektrická inštalácia
             43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť INVEX, spol.  s r.o. sa od svojho vzniku v roku 1992 venuje stavebnej činnosti:

 • dodávka stavieb bytových, občianskych, priemyselných,
 • rekonštrukcie týchto typov stavieb,
 • menšie inžinierske a dopravné stavby.

Spoločnosť si je vedomá zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu, kvalite aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci preto sa zapája do schémy EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti INVEX, spol.  s r.o.,

EV 2021-2024

aktualizované EV 2021