CESTY SK s. r. o.

  • Názov organizácie: CESTY SK s. r. o. 
  • Registračné číslo: SK-000047
  • Dátum registrácie: 14.04.2021
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 05.03. 2024
  • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r. o. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
    Sídlo spoločnosti  CESTY SK, s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, NACE 42.11, 42.13, 42.99, 43.11, 43.12
    CESTY SK, s. r. o., E.Š. Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, NACE 42.11, 42.13, 42.99, 43.11, 43.12

CESTY SK s.r.o. poskytuje služby v oblasti výstavby inžinierských sietí a dopravných stavieb. Pri výstavbe dbajú na to aby minimalizovali environmentálnu záťaž a maximalizovali bezpečnosť pri práci. Spoločnosť starostlivo, podľa interného postupu, vyhodnocuje každú zainteresovanú stranu, jej špecifické požiadavky a jej vplyv na environmentálne správanie. V prípade, ak miera vplyvu sily zainteresovanej strany na environmentálne správanie je vysoká, spoločnosť dôraznejšie monitoruje jej aktivity a prípadne vyžaduje zlepšovanie jej prístupu k ochrane životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti CESTY SK, s. r. o.

EV2021-2024