Dotazník EMAS

Inštitút manažmentu Sant’Anna škola pokročilého vzdelávania vykonáva prieskum zameraný na identifikáciu priestoru na zlepšenie s cieľom zvýšiť povedomie o schéme EMAS so zameraním na najsľubnejšie príležitosti pre organizácie registrované v schéme EMAS. V tomto prieskume nájdete otázky týkajúce sa obehového hospodárstva, riadenia zelených ľudských zdrojov a znalostného hospodárstva. Tieto témy sa zriedka skúmali v súvislosti s EMAS a možno nájdete niektoré nové stratégie užitočné pre vašu organizáciu.

Je to tiež vynikajúca príležitosť zistiť, ako čo najlepšie využiť EMAS s cieľom zlepšiť výkonnosť vašej organizácie!

Vyplňte informácie požadované v nasledujúcom odkaze a následne dostanete e-mail s osobným odkazom na prieskum:

https://forms.gle/rtmMgWDrgev1z9B87

 

Dotazníky budú online do 30. júna 2020 a budú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, gréčtine, taliančine, poľštine, portugalčine, rumunčine a španielčine.

Svoje príspevky už zaslalo viac ako 250 organizácií. Nepremeškajte túto príležitosť, aby ste prispeli k zlepšovaniu schémy EMAS. Vaše skúsenosti sú pre nás veľmi dôležité.  Zapojte sa!

Ďakujeme za vašu spoluprácu. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

indaginisumidm@santannapisa.it

„Usmernenie Európskej komisie v súvislosti s núdzovou situáciou COVID-19 k procesu overovania a validácii environmentálnym overovateľom“

V nadväznosti na udalosti súvisiace s núdzovou situáciou COVID-19 by sme vás chceli informovať, že:

  • Všetky overenia a návštevy miest organizácií, ktoré už boli alebo budú musieť byť zrušené z dôvodu opatrení na zabránenie šíreniu vírusu, je potrebné naplánovať neskôr. Nový dátum musí byť stanovený v primeranom časovom rámci potom, čo sa ochranné opatrenia zastavia alebo upravia takým spôsobom, aby sa mohli vykonať overovacie činnosti. Nový dátum sa musí riadne oznámiť príslušnému orgánu a akreditačnému.
  • Ak sa overenie odloží z vyššie uvedeného dôvodu, dátum platnosti registrácie organizácie EMAS sa predĺži. „Platnosť registrácie, ktorá sa musí obnoviť, sa predlžuje o tri mesiace odo dňa, keď sa uskutoční overenie.“

Oficiálny list EK

Verejná konzultácia k novému akčnému plánu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo – nový akčný plán na zvýšenie recyklácie a opätovného použitia výrobkov v EÚ

Dávame do pozornosti verejnú konzultáciu k Roadmapu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo, ktorá prebieha do 20.januára 2020.

Nový akčný plán urýchli prechod EÚ na obehové hospodárstvo, čím:
posilní priemysel EÚ,
pomôže v boji proti zmene klímy,
– ochráni prírodné prostredie EÚ.

Nový akčný plán bude analyzovať životný cyklus výrobkov a materiálov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zdrojov. Implementácia nového akčného plánu sa zaoberá odvetviami náročnými na zdroje (napr. textil, stavebníctvo, elektronika a plasty)…

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie 

Víťazi EMAS Awards 2019

VÍŤAZI

Európska komisia odmenila organizácie registrované v schéme EMAS, ktoré implementovali environmentálne manažérstvo a audit ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalo udržateľnému prechodu, prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie za pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.

Spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti dopravného staviteľstva, je už takmer rok jeho súčasťou. Ako prvá firma zo Slovenska bola nominovaná na prestížnu cenu EMAS Awards 2019 v kategórií súkromné veľké organizácie. Európska komisia spoločnosť odmenila čestnou zmienkou vo svojej kategórií za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente a za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Víťazmi cien EMAS 2019 sú:

Čestné uznania

Blahoželáme všetkým víťazom cien EMAS 2019!

NOMINÁCIE

EMAS AWARDS CEREMONY 2019. Ocenenie priekopníkov za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Od roku 2005 Európska komisia organizuje každé dva roky slávnostné odovzdávanie cien EMAS. Cieľom tohto ocenenia je odmeniť organizácie registrované v schéme EMAS za vynikajúci výkon a zabezpečiť aby organizácie, aj tie, ktoré ešte nie sú zaregistrované boli oboznámené so všetkými príležitosťami, ktoré im registrácia môže priniesť.

Slávnostné odovzdávanie cien EMAS v roku 2019 sa uskutoční v pondelok 25. novembra 2019 v Guggenheimovom múzeu v Bilbau (Španielsko). Témou tohtoročnej ceny je:

             „EMAS ako hnací motor zmeny“.

Cieľom je odmeniť organizácie, ktoré urobili krok k trvalo udržateľnému prechodu. Podujatie poskytne jedinečnú príležitosť na propagáciu EMAS a víťazov cien na európskej úrovni. Organizácie zaregistrované v EMAS majú príležitosť zdieľať a propagovať svoje najlepšie postupy environmentálneho riadenia a správania sa.

Možnosť prihlásenia za národnú nomináciu Slovenskej republiky do Európskej komisie využila spoločnosť STRABAG s. r. o.. Na základe procesu prihlásenia sa zaradili do kategórie súkromné veľké organizácie, kde im konkuruje ďalších 5 organizácií v tejto kategórií.  Celkový počet nominácií v roku 2019 je 27 organizácií.

  1. MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Rakúsko
  2. UPM-Kymmene Corporation , Fínsko
  3. HanseWasser Bremen GmbH, Nemecko
  4. OSI Food Solutions Hungary Kft., Maďarsko
  5. STRABAG s.r.o., Slovensko
  6. Laboratorios Servier S.L., Španielsko

 

Prajeme veľa šťastia STRABAG !

 

Nominované organizácie v jednotlivých kategóriách nájdete v linku.

#EMASAwards

#EMAS_Awards_2019

Ekoinovačné Slovensko 2019 — „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Slovenská agentúra životného prostredia

v spolupráci

s Ministerstvom životného prostredia SR

Vás pozývajú

na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Ekoinovačné Slovensko 2019

„Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

5.- 6. november 2019

Bratislava

(miesto konania bude upresnené)

Bližšie info tu

MOVECO Innovation Award 2019 – Hľadáme najlepšie riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Projekt MOVECO (Dunajský nadnárodný program) udelí počas jari 2019 inovačnú cenu Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s odpadmi.

Kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Srbska a Rumunska dostanú príležitosť prezentovať svoje produkty a služby širokej verejnosti aj vďaka oceneniu MOVECO Innovation Award 2019. Na Slovensku je kontaktným bodom pre projekt a ocenenie Slovak Business Agency.

Prihlášku do MOVECO Innovation Award si môžete podať ak ste podnikateľský subjekt z vyššie uvedených krajín. Vaše výrobky a služby by mali byť vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky. Podmienkou zaradenia do súťaže je dostupnosť produktov a služieb na trhu (nemôže ísť o výrobky a služby, ktoré ešte neboli uvedené na trh). Účasť je bezplatná.

Inštrukcie pre záujemcov môžete nájsť tu a výzvu na prihlásenie tu.

European Business Awards for the Environment

Víťazmi európskych podnikateľských ocenení pre životné prostredie sa stali:

A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (Španielsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
Arçelik A.Ş. (Turecko) – Manažérske ocenenie (Stredné až veľké podniky)
ecop Technologies GmbH (Rakúsko) – ocenenie za podnikové procesy
Efficient Energy GmbH (Nemecko) – ocenenie za produkty a služby
EOSTA B.V. (Holandsko) – ocenenie za spoluprácu s rozvojmi krajinami
Jean Bouteille (Francúzsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
SUEZ SPAIN (Španielsko) – ocenenie za podnikanie a biodiverzitu

Sedem spoločností zo šiestich rôznych krajín sa stalo víťazom ocenenia „European Business Awards for the Environment 2018-2019“ v rôznych kategóriách, ktoré odmeňuje podniky, ktoré najviac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom ekologických inovácií.

Víťazi boli vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra vo Viedni (Rakúsko) v rámci konferencie “ Growth in Transition “ za prítomnosti Gillesa Ganteleta, riaditeľa DG pre životné prostredie Európskej komisie a riaditeľa Jürgena Schneidera generálneho riaditeľa rakúskeho spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch.

Prečítajte si viac o víťazoch tu.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

predstavuje EMAS – schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka ktorej vedia organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia efektívnosti zdrojov a popri tom znížiť svoje negatívne vplyvy na životné prostredie.

Informačný list prezentuje prínosy organizácií k obehovému hospodárstvu, konkrétne príklady prístupov a opatrení na spoluprácu zainteresovaných strán v obehovom hospodárstve. Súčasťou sú aj „osvedčené postupy“ ako implementovať princípy obehového hospodárstva do systému manažérstva environmentu prepojené s príkladmi z praxe a smerovanie k podpore obehového hospodárstva prostredníctvom schémy EMAS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Súbor: PDF icon EMAS_obehove hospodarstvo_27092018.pdf

Malý podnik a EMAS?

Inšpirujte sa španielskou organizáciou La Page Original, jednou z najmenších organizácií registrovaných v schéme EMAS, ocenenou cenou EMAS Awards 2015.

La Page Original implementovala niekoľko rôznych opatrení na zníženie spotreby energie, vody, papiera a zníženie produkcie odpadu. Dosiahnuté zníženia nie sú veľké v porovnaní so strednými a veľkými organizáciami, ale naučili sa ako zlepšovať svoju spotrebu a teda aj náklady. Viac o ceste za EMAS sa dočítate v prípadovej štúdii.

Viete ako vyzerá environmentálne vyhlásenie organizácie, ktorá okrem iného vytvára vizuály a grafický dizajn?

CASE Study- La Page Original

Environmentálne vyhlásenie La Page Original (SJA)