Spustenie pilotnej fázy  „Green Consumption Pledge” – dobrovoľná iniciatíva pre priemysel

Európska komisia dňa 25. januára zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy, ktorej cieľom je urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej spotreby. Do pilotnej fázy sa môžu zapojiť podniky z biznis sféry, ktoré verejne príjmu overiteľné záväzky:

  • na zníženie svojej celkovej uhlíkovej stopy, 
  • na výrobu a predaj udržateľnejších výrobkov, 
  • na zvýšenie povedomia spotrebiteľov s cieľom ovplyvniť  ich voľbu pri nákupe.

Európska komisia podporí všetkých aktérov v ich úsilí o dosiahnutie environmentálnych cieľov EÚ. Buďte príkladom a pomôžte nám všetkým dosiahnúť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 ! 

Spoločnosti sa môžu zapojiť do pilotnej fázy do konca marca 2021. 

Bližšie informácie:

https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en

Kontakt: JUST-GREEN-PLEDGE@ec.europa.eu