Adifex a. s.

  • Názov organizácie: Adifex a. s.
  • Registračné číslo: SK-000021
  • Dátum registrácie: 08.04.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2023
  • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
  • sektor F – Stavebníctvo
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Adifex a. s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, korešpodenčná adresa – sídlo organizácie: Adifex a.s, Mostová 2, 811 32 Bratislava, NACE 27.33, 38.11, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12