Registre

Register EMAS v SR

Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.

 

Registračné číslo

 Názov organizácie

Dátum registrácie

Platnosť registrácie

Environmentálne vyhlásenie (EV)

Aktualizované EV

SK-000006

SEWA, a. s.

01.11.2008

11.06.2023

PDF

 

SK-000010

ŽOS-EKO, s. r. o.

31.05.2018

18.04.2021

PDF

PDF

SK-000011

Volkswagen Slovakia, a. s.

26.05.2017

21.12.2019

PDF

PDF

SK-000012 EUROVIA SK, a. s. 11.12.2017 30.10.2020 PDF PDF
SK-000013 PROSPECT, spol. s r.o. 26.04.2018 26.02.2021 PDF PDF
SK-000014 STRABAG s. r. o. 16.10.2018 01.08.2021 PDF  
SK-000015 VÁHOSTAV - SK, a. s. 01.07.2019 16.04.2022 PDF  

     Združená registrácia v rámci EÚ

DE-158-00016

Schaeffler Kysuce,  spol.   s r. o.

14.03.2013

31.03.2019

PDF

PDF

DE-158-00016

Schaeffler Skalica, spol.   s r. o.

14.03.2013

13.07.2020

PDF

PDF

DE-158-00127

Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.

17.04.2018 08.12.2020 PDF  

 

Register EMAS EÚ

Európsky register organizácií registrovaných v Schéme EMAS nájdete tu


 

Register environmentálnych overovateľov

Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

Environmentálny overovateľ

Číslo osvedčenia

Akreditácia platná do

ASTRAIA Certification, s. r. o.

SK-V-0001

21.09.2020

SGS Slovakia spol. s r.o.

SK-V-0002 16.04.2024

 

Viac informácí vrátane kontaktov a rozsahu akreditácie môžete nájsť tu


 

Register certifikačných orgánov

Zoznam subjektov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva s akreditáciou udelenou SNAS môžete nájsť tu